Kudy k nám

Autem se k nám nejlépe dostanete přes Teplice nad Metují. Od Náchoda pokračujte na Polici nad Metují, za ní na Teplice nad Metují, kde se vydejte ve směru ukazatele na Jiráskovy skály. V nejvyšším bodě silnice odbočte vpravo na lesní cestu, do zákazu vjezdu (mimo dopravní obsluhy). Po zhruba kilometru opatrné jízdy dorazíte k našemu penzionu, který je na konci chatové osady. Parkování je možné přímo u penzionu.

Navigace Vám patrně nabídnou i kratší cestu přes Stárkov, tu ale vzhledem k jejímu špatnému stavu nedoporučujeme. Rovněž nejezděte nejkratší cestou od zámku.